Naturen

Naturen på Venø er usædvanlig smuk og afvekslende med markante skrænter, klinter, slugter, skovområder, lyngklædte hedeområder og grønne marker. Øen er rig på dyrevildt og fugleliv. Overalt spadserer fasaner rundt, og de græssende får og kreaturer giver et indtryk af ren idyl. Vildtfuglereservatet Nørskov Vig i den nordligste ende af øen er udpeget som internationalt beskyttelsesområde, under Natura 2000, og fredet i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Uden for fredningsperioden kan man gå langs stranden til Bradser Odde, hvor de spættede sæler ofte soler sig. Overalt på øen mødes man af flotte udsigtspunkter til modstående kyster, og øens fredfyldte stemning fornemmes året rundt.

DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK